محمدمهدی جدیدیان

دوره های آموزشی: طراح گرافیک رایانه ای با photoshop کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator کاربر گرافیک رایانه با InDesign کارور FLASH دکتریتکنولوژی طراحی گرافیکمشاهده رزومه

Read more

معصومه شعبانی

دوره های آموزشی: کمک حسابدار حسابدار حسابدار بهای تمام شده حسابدار حقوق و دستمزد کاربر نرم افزار مالی سرپرست ترخیص کالا کاربر امور بانکی مسئول سفارشات نرم افزار هلو نرم افزار سپیدار کارشناسیگردشگریمشاهده رزومه

Read more

زهره کرمی

دوره های آموزشی: طراح گرافیک رایانه ای با photoshop کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator کاربر گرافیک رایانه با InDesign سازنده چند رسانه ای با (Edius) برای تدوین کارور FLASH کارشناسیگرافیکمشاهده رزومه

Read more

زهره رضیئی

دوره های آموزشی: کمک حسابدار حسابدار حسابدار بهای تمام شده حسابدار حقوق و دستمزد کاربر نرم افزار مالی سرپرست ترخیص کالا کاربر امور بانکی مسئول سفارشات نرم افزار هلو نرم افزار سپیدار حسابداری کاربردی (شاخه بازارکار) کارشناسی ارشدحسابداریمشاهده رزومه

Read more

محمد مشیری زاویه

دوره های آموزشی: طراحی مقدماتی صفحات وب توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql طراح وتوسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا کاربر بانک اطلاعاتی SQL SERVER،ACCESS برنامه نویسی (c#(windows Application برنامه نویسی (c#(Web Application برنامه نویس برنامه های کاربردی Android کارشناسیکامپیوترمشاهده رزومه

Read more