تکنيک هاي اينستاگرام

حذف کامنتهای ناخواسته در اینستاگرام

حذف کامنتهای ناخواسته در اینستاگرام انتشار کامنت‌های بی‌ادبانه از جانب برخی از کاربران یکی از معضلاتی که در  اینستاگرام وجود دارد. این کامنت‌ها که معمولاً حاوی الفاظ نامناسب و توهین است، فضای اینستاگرام را آلوده کرده است. برای بسیاری از ما پیش آمده که در پستهای اینستاگرام کاری و یا شخصی خود کامنتهایی درج شده…

Read more