نوزدهمين مسابقات ملي مهارت

ثبت نام نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

ثبت نام نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت آغاز شد نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در سال جاری در۳۵ رشته مهارتی به شرح رشته های زیر و با در نظر گرفتن شرایط شیوع ویروس کرونا، به صورت غیرمتمرکز و غیر هم زمان، استانی  و منوط به تصمیم ستاد استانی مبارزه با کرونا برگزار می شود. آموزشگاه…

Read more