انتخاب خانم مهدوی به عناون سفیر مهارت

انتخاب خانم مهدوی به عنوان سفیر مهارت در مراسمی که با حضور وزیر و معاونین و مسولان حوزه مهارت آموزی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید، خانم پروسکه مهدوی مدیر و موسسص آموزشگاه آزاد مهدوی به عنوان سفیر مهارت انتخاب گردیدند. در این مراسم لوح و نشان سفیر مهارت که توسط دکتر…

Read more