انتصاب مجدد خانم مهدوی به عنوان عضو هیات مرکزی نظارت

خانم پروسکه مهدوی مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای مهدوی از سوی علی اوسط هاشمی معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای دومین دوره به عنوان عضو هیات نظارت مرکزی منصوب شدند. متن انتصاب ایشان:     سرکار خانم پروسکه مهدوی سلام علیکم با…

Read more

انتصاب خانم مهدوی به عنوان عضو هیات نظارت استان البرز

خانم پروسکه مهدوی مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای مهدوی به عنوان عضو هیات نظارت استان البرز منصوب شد ضمنا چندی پیش خانم مهدوی از سوی علی اوسط هاشمی معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان عضو هیات نظارت مرکزی منصوب شد متن…

Read more
پروسکه مهدوی

پنجاه و هشتمین نشست هیات مرکزی نظارت با حضور خانم مهدوی برگزار شد

پنجاه و هشتمین نشست هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با حضور خانم پروسکه مهدوی مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای مهدوی برگزار گردید پنجاه و هشتمین نشست هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در محل ستاد سازمان آموزش فنی و…

Read more
mcst.ir

انتصاب خانم مهدوی به عنوان عضو هیات مرکزی نظارت

خانم پروسکه مهدوی مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای مهدوی از سوی علی اوسط هاشمی معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان عضو هیات نظارت مرکزی منصوب شد متن انتصاب ایشان:     سرکار خانم پروسکه مهدوی سلام علیکم در اجرای بند(ز) ماده…

Read more