حسین ده بزرگی

دوره های آموزشی تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه تعمیرکار نرم افزار تلفن همراه فروشنده گوشی تلفن همراه تعمیرکار تلفن رومیزی وارتباطات داخلی تعمیرکار دستگاه های دور نگار فکس طراح وتحلیلگر مدارات دیجتال کارشناسیالکترونیکمشاهده رزومه

Read more