شیما قره داشی

دوره های آموزشی: راهنمای عمومی گردشگری راهنمای طبیعت گردی (اکوسیستم) راهنمای موزه راهنمای محلی راهنمای گردشگری سلامت راهنمای گردشگری فرهنگی مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی کارشناسیمدیریت جهانگردیمشاهده رزومه

Read more