تاییدیه فرم ثبت نام طرح ایران حضرت معصومه (۱۴۰۱-۱۴۰۰)

با تشکر از شما، ثبت نام اولیه شما با موفقیت انجام شد. برای نهایی شدن ثبت نام لطفا مبلغ مورد نظر را به شماره حساب «۴۱۵۰۱۴۵۱۲۱۰۰۶» به نام مدرسه حضرت معصومه (س) واریز نموده و عکس فیش واریزی را برای خانم توانگر ارسال نمایید.

Read more

تاییدیه فرم ثبت نام طرح ایران مهارت فرزانگان ۴ (۱۴۰۱-۱۴۰۰)

با تشکر از شما، ثبت نام اولیه شما با موفقیت انجام شد. برای نهایی شدن ثبت نام لطفا مبلغ مورد نظر را به شماره حساب «۴۱۵۰۱۶۰۷۸۸۰۰۹» و یا به کارت «۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۲۱۹۷۳۱» به نام مدرسه فرزانگان ۴ واریز نموده و عکس فیش واریزی را برای خانم شوندی معاون فناوری مدرسه به شماره «۰۹۱۹۴۶۲۸۱۶۲» ارسال نمایید.

Read more