انتخاب خانم مهدوی به عناون سفیر مهارت

انتخاب خانم مهدوی به عنوان سفیر مهارت در مراسمی که با حضور وزیر و معاونین و مسولان حوزه مهارت آموزی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید، خانم پروسکه مهدوی مدیر و موسسص آموزشگاه آزاد مهدوی به عنوان سفیر مهارت انتخاب گردیدند. در این مراسم لوح و نشان سفیر مهارت که توسط دکتر…

Read more
مدیر رشته نوزدهمین مسابقات

انتخاب خانم مهدوی به عنوان مدیر رشته نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

خانم مهدوی از طرف مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان مدیر رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت در نوزدهمین مسابقات ملی مهارت انتخاب شدند.

Read more
کارگروه آموزش مجازی

انتصاب خانم مهدوی به عنوان عضو کارگروه تخصصی آموزش مجازی

طی حکمی از طرف آقای حاتم زاده معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، خانم پروسکه مهدوی مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای مهدوی به عنوان عضو عنوان عضو کارگروه تخصصی آموزش مجازی سازمان منصوب شد متن انتصاب ایشان: سرکار خانم پروسکه مهدوی با سلام و تحیت   با عنایت به اینکه…

Read more