فرم نظرسنجی آموزشگاه های آزاد

نام و نام خانوادگی (اختیاری)موبایل (اختیاری)موبایل را به صورت کامل با صفر ابتدا و بدون خط تیره وارد کنیدآدرس آموزشگاه*    شهر آذربایجان شرقیآذربایجان غربیاردبیلاصفهانالبرزایلامبوشهرتهرانچهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضویخراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستانفارسقزوینقمکردستانکرمانکرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستانمازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد استان نام آموزشگاه*لطفا نطر خود را در خصوص موارد زیر درج کنیدنحوه مشاوره و راهنمایی شما توسط مسئولین آموزشگاه*عالیخوبمتوسطضعیفخیلی بدنحوره برخورد…

Read more

کارشناس امنیت سایبری

کارشناس امنیت سایبری معرفی حرفه شغل کارشناس امنیت سایبری مدت دوره: ۲۲۰  ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره راهنمایی ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین نامه نحوه ی تشکیل…

Read more

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

کارشناس دیجیتال مارکتینگ معرفی حرفه شغل کارشناس دیجیتال مارکتینگ مدت دوره: ۱۰۰ ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره راهنمایی ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین نامه نحوه ی تشکیل…

Read more

طراحی معماری داخلی

طراحی معماری داخلی معرفی حرفه شغل طراحی معماری داخلی مدت دوره: ۱۸۰ ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره راهنمایی ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین نامه نحوه ی تشکیل…

Read more

برنامه نویس نرم افزارهای کسب و کار

برنامه نویس نرم افزارهای کسب و کار معرفی حرفه شغل برنامه نویس نرم افزارهای کسب و کار مدت دوره: ۱۸۰ ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره راهنمایی ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره…

Read more

توسعه دهنده نرم افزارهای موبایل

توسعه دهنده نرم افزارهای موبایل معرفی حرفه شغل توسعه دهنده نرم افزارهای موبایل مدت دوره: ۱۸۰ ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره راهنمایی ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین…

Read more

طراحی صفحات وب

طراحی صفحات وب معرفی حرفه شغل طراح صفحات وب مدت دوره: ۲۲۰۰ ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره متوسطه اول ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین نامه نحوه ی…

Read more

تدوینگر فیلم های سینمایی (جلوه های ویژه)

تدوینگر فیلم های سینمایی (جلوه های ویژه) معرفی حرفه شغل تدوینگر فیلم های سینمایی (جلوه های ویژه) مدت دوره: ۸۰ ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره متوسطه اول ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد…

Read more

موشن گرافی

معرفی حرفه شغل طراح موشن گرافی معرفی حرفه شغل طراحی موشن گرافی مدت دوره: ۸۰ ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره راهنمایی ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین نامه…

Read more