پروسکه مهدوی

پنجاه و هشتمین نشست هیات مرکزی نظارت با حضور خانم مهدوی برگزار شد

پنجاه و هشتمین نشست هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با حضور خانم پروسکه مهدوی مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای مهدوی برگزار گردید پنجاه و هشتمین نشست هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در محل ستاد سازمان آموزش فنی و…

Read more