طراحی وب مقدماتی

طراحی صفحات وب – مقدماتی

وب چیست؟ وب سرویس گرافیکی اینترنت و ابزار گرافیکی دسترسی به منابع موجود در اینترنت است. وب رابط گرافیکی بین کامپیوترهای شبکه ای متشکل از کامپیوترهای دنیاست که با یک زبان نشترک بنام پروتکل به یکدیگر متصل شده اند وب شبکه جهانی وب وwwwهمه به یک معناست ولی بعضی ها وب و اینترنت را به…

Read more